Nowości

Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Klucz do przyszłości

Ogromna większość dziedzin działalności człowieka korzysta obecnie z gotowych rozwiązań informatycznych, a zapotrzebowanie na nowe aplikacje, algorytmy czy urządzenia z każdym rokiem jeszcze bardziej wzrasta. Z tego powodu programiści w ciągu najbliższych lat wciąż będą plasować się w samej czołówce najbardziej opłacalnych zawodów. Aby jednak móc wykształcić nowe pokolenie informatyków zdolnych do kreatywnego myślenia i tworzenia nowych algorytmów, należy zadbać o podstawy ich edukacji. Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe to publikacja, która daje uczniom solidną bazę do zdobywania dalszej wiedzy na kolejnych etapach nauczania bądź też do samodzielnego rozwijania konkretnych umiejętności. Podręcznik wydawnictwa Nowa Era przeznaczony jest do stosowania w drugiej klasie szkoły średniej (w technikum bądź liceum) i jest w pełni zgodny z najnowszą podstawą programową.

Nauka myślenia

Nauka informatyki już kilka lat temu przestała być postrzegana jako wykład z teorii dotyczący na przykład budowy sprzętu komputerowego. Zgodnie z obecnymi trendami nauczania przedmiot ten ma przede wszystkim pomóc uczniom w rozwinięciu umiejętności myślenia matematycznego, lokalizowania poszczególnych problemów i twórczego wymyślania nowych rozwiązań. Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe oprócz kształtowania tych kluczowych zdolności uczy:

 • naukowego podejścia do rozwiązywania problemów
 • efektywnego korzystania z gotowych narzędzi
 • posługiwania się urządzeniami i sieciami komputerowymi
 • komunikacji i współpracy w grupie
 • przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa
 • układania i programowania algorytmów
 • różnorodnych sposobów prezentowania informacji.

Rozwiązywanie problemów

Autorzy publikacji Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe ze sklepu internetowego www.taniaksiazka.pl  dużą wagę przywiązują do nauczenia odbiorców, w jaki sposób rozwiązywać różne problemy, które na swojej drodze może spotkać programista. Podręcznik wskazuje wiele metod oraz narzędzi, z których można korzystać przy rozwiązywaniu poszczególnych zadań dotyczących różnych dziedzin informatyki. Uczniowie korzystający z publikacji wydawnictwa Nowa Era mają szansę dowiedzieć się, czym jest grafika rastrowa i wektorowa, jak przekształcać pliki graficzne czy też jak projektować modele dwuwymiarowe i trójwymiarowe. W podręczniku przedstawiono także najważniejsze informacje dotyczące środowisk informatycznych i arkuszy kalkulacyjnych.

Edukacja pressfoto - pl.freepik.com

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Dokładniejsze poznawanie świata

Geografia to jeden z najczęściej wybieranych przez uczniów przedmiotów do zdawania w wersji rozszerzonej na maturze. Nic dziwnego, wszak egzamin z rozszerzonej geografii jest potrzebny do aplikowania na wiele różnych kierunków studiów, m.in. na administrację, geologię, finanse i rachunkowość czy archeologię. Jak więc widać, znajomość tej dziedziny jest bardzo potrzebna, jeśli planuje się zdobywać wykształcenie wyższe. Z tego powodu już w liceum warto zadbać o to, by zdobyć dobre podstawy, które pozwolą na zdobywanie dalszych wiadomości z tego obszaru. Naukę geografii z pewnością ułatwi publikacja wydawnictwa Nowa Era Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe (https://www.taniaksiazka.pl/oblicza-geografii-2-podrecznik-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-tomasz-rachwal-p-1386256.html). Podręcznik ten jest jedną z najchętniej wybieranych przez nauczycieli publikacją naukową do pracy w szkole średniej, dlatego warto rozważyć jego zakup. Tysiące licealistów i uczniów techników, którzy korzystali z tej pomocy naukowej mogą potwierdzić, że systematyczna nauka z tym podręcznikiem znacznie ułatwia i przybliża odniesienie sukcesu na egzaminie maturalnym.

Zawartość publikacji

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe przeznaczony jest do korzystania w klasie drugiej szkoły średniej. Oznacza to, że część tematów poruszanych w książce nawiązuje do wiadomości, które uczeń powinien już posiadać z pierwszej klasy. Część zagadnień wymienionych w podręczniku stanowi również rozwinięcie wątków z wcześniejszych wydań podręcznika. Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe skupia się przede wszystkim na geografii fizycznej. W spisie treści można znaleźć takie zagadnienia jak:

 • źródła informacji geograficznej
 • system przyrodniczy Ziemi
 • hydrosfera
 • atmosfera
 • pedosfera
 • procesy egzogeniczne
 • budowa wnętrza Ziemi.

Zalety podręcznika

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe posiada szereg zalet. Po pierwsze, pomaga uczniom w zrozumieniu procesów przyczynowo-skutkowych. Po drugie, jest skonstruowany w sposób, który umożliwia ciągłe powtarzanie zdobytych już wiadomości. Dzięki czemu wiedza, którą uczeń przyswoił w danym rozdziale, nie ulatuje zaraz po sprawdzianie. Po trzecie wreszcie, atrakcyjna szata graficzna, liczne fotografie i ciekawostki rozbudzają zainteresowanie przedmiotem i skłaniają uczniów do samodzielnego poszerzania wiadomości.

Biznes pressfoto - pl.freepik.com

Historia. Klasa 2. Podręcznik do liceum

Dłuższe nauczanie historii

Zgodnie z nową podstawą programową, która weszła w życie po reformie edukacji i likwidacji gimnazjów, uczniowie będą się teraz uczyć historii o rok dłużej niż wcześniej. Przed zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uczniowie w szkole średniej (liceum i technikum) jedynie w pierwszej klasie kontynuowali naukę wszystkich podstawowych przedmiotów, takich jak historia, biologia, chemia czy fizyka. Od klasy drugiej uczęszczali zaś jedynie na zajęcia z rozszerzanych przez siebie przedmiotów, a z pozostałymi dziedzinami nauki nie mieli już do czynienia do końca liceum. Teraz podejście do nauczania nieco się zmieniło, w związku z czym historia jest wykładana także w klasie drugiej szkoły średniej. W związku z tymi zmianami musiały jednak powstać nowe podręczniki do liceum i technikum, ponieważ dotychczas istniały tylko publikacje przeznaczone dla uczniów na poziomie rozszerzonym. Jedną z książek powstałych po reformie edukacyjnej z 2017 roku jest Historia. Klasa 2. Podręcznik do liceum (https://www.taniaksiazka.pl/historia-lo-2-podr-zp-npp-w-2020-wsip-p-1392955.html). Publikacja została przygotowana przez WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i od początku bytności na rynku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, którzy muszą wybrać podręcznik wiodący do pracy z uczniami.

Najważniejsze wydarzenia minionych epok

Historia. Klasa 2. Podręcznik do liceum w sposób dosyć szczegółowy i zrozumiały przekazuje uczniom najważniejsze informacje na temat historii powszechnej i historii Polski. Chociaż wiadomości zawarte w podręczniku są nieco mniej szczegółowe niż w publikacjach przeznaczonych dla poziomu rozszerzonego, materiał przerabiany na zajęciach z tą książką pozwoli młodzieży na poznanie najistotniejszych wydarzeń z przeszłości, których skutki widoczne są w geopolityce, gospodarce czy kulturze do dzisiaj. Nie od dziś wiadomo bowiem, że historia stanowi klucz do zrozumienia teraźniejszości. Historia. Klasa 2. Podręcznik do liceum posiada bardzo przejrzysty układ treści. Publikacja została podzielona na następujące działy:

 • Początki nowożytnego świata wiek XVI
 • Rzeczpospolita w XVI wieku
 • Od absolutyzmu do rewolucji wiek XVII
  Rzeczpospolita w dobie wielkich wojen XVII wieku
 • Europa i świat w XVIII stuleciu
 • Rzeczpospolita w XVIII wieku
 • Epoka napoleońska.

Kompetencje interdyscyplinarne

Oprócz przekazywania informacji na temat faktów i postaci z przeszłości, Historia. Klasa 2. Podręcznik do liceum spełnia jeszcze jedną ważną funkcję. Pomaga uczniom w kształtowaniu ważnych umiejętności interdyscyplinarnych. Praca z podręcznikiem uczy korzystania z różnorodnych źródeł (tekstów, map, ilustracji), a także formułowania i argumentacji wypowiedzi.

Książka pressfoto - pl.freepik.com