Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Klucz do przyszłości

Ogromna większość dziedzin działalności człowieka korzysta obecnie z gotowych rozwiązań informatycznych, a zapotrzebowanie na nowe aplikacje, algorytmy czy urządzenia z każdym rokiem jeszcze bardziej wzrasta. Z tego powodu programiści w ciągu najbliższych lat wciąż będą plasować się w samej czołówce najbardziej opłacalnych zawodów. Aby jednak móc wykształcić nowe pokolenie informatyków zdolnych do kreatywnego myślenia i tworzenia nowych algorytmów, należy zadbać o podstawy ich edukacji. Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe to publikacja, która daje uczniom solidną bazę do zdobywania dalszej wiedzy na kolejnych etapach nauczania bądź też do samodzielnego rozwijania konkretnych umiejętności. Podręcznik wydawnictwa Nowa Era przeznaczony jest do stosowania w drugiej klasie szkoły średniej (w technikum bądź liceum) i jest w pełni zgodny z najnowszą podstawą programową.

Nauka myślenia

Nauka informatyki już kilka lat temu przestała być postrzegana jako wykład z teorii dotyczący na przykład budowy sprzętu komputerowego. Zgodnie z obecnymi trendami nauczania przedmiot ten ma przede wszystkim pomóc uczniom w rozwinięciu umiejętności myślenia matematycznego, lokalizowania poszczególnych problemów i twórczego wymyślania nowych rozwiązań. Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe oprócz kształtowania tych kluczowych zdolności uczy:

  • naukowego podejścia do rozwiązywania problemów
  • efektywnego korzystania z gotowych narzędzi
  • posługiwania się urządzeniami i sieciami komputerowymi
  • komunikacji i współpracy w grupie
  • przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa
  • układania i programowania algorytmów
  • różnorodnych sposobów prezentowania informacji.

Rozwiązywanie problemów

Autorzy publikacji Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe ze sklepu internetowego www.taniaksiazka.pl  dużą wagę przywiązują do nauczenia odbiorców, w jaki sposób rozwiązywać różne problemy, które na swojej drodze może spotkać programista. Podręcznik wskazuje wiele metod oraz narzędzi, z których można korzystać przy rozwiązywaniu poszczególnych zadań dotyczących różnych dziedzin informatyki. Uczniowie korzystający z publikacji wydawnictwa Nowa Era mają szansę dowiedzieć się, czym jest grafika rastrowa i wektorowa, jak przekształcać pliki graficzne czy też jak projektować modele dwuwymiarowe i trójwymiarowe. W podręczniku przedstawiono także najważniejsze informacje dotyczące środowisk informatycznych i arkuszy kalkulacyjnych.

Edukacja pressfoto - pl.freepik.com
, ,