Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Dokładniejsze poznawanie świata

Geografia to jeden z najczęściej wybieranych przez uczniów przedmiotów do zdawania w wersji rozszerzonej na maturze. Nic dziwnego, wszak egzamin z rozszerzonej geografii jest potrzebny do aplikowania na wiele różnych kierunków studiów, m.in. na administrację, geologię, finanse i rachunkowość czy archeologię. Jak więc widać, znajomość tej dziedziny jest bardzo potrzebna, jeśli planuje się zdobywać wykształcenie wyższe. Z tego powodu już w liceum warto zadbać o to, by zdobyć dobre podstawy, które pozwolą na zdobywanie dalszych wiadomości z tego obszaru. Naukę geografii z pewnością ułatwi publikacja wydawnictwa Nowa Era Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe (https://www.taniaksiazka.pl/oblicza-geografii-2-podrecznik-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-tomasz-rachwal-p-1386256.html). Podręcznik ten jest jedną z najchętniej wybieranych przez nauczycieli publikacją naukową do pracy w szkole średniej, dlatego warto rozważyć jego zakup. Tysiące licealistów i uczniów techników, którzy korzystali z tej pomocy naukowej mogą potwierdzić, że systematyczna nauka z tym podręcznikiem znacznie ułatwia i przybliża odniesienie sukcesu na egzaminie maturalnym.

Zawartość publikacji

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe przeznaczony jest do korzystania w klasie drugiej szkoły średniej. Oznacza to, że część tematów poruszanych w książce nawiązuje do wiadomości, które uczeń powinien już posiadać z pierwszej klasy. Część zagadnień wymienionych w podręczniku stanowi również rozwinięcie wątków z wcześniejszych wydań podręcznika. Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe skupia się przede wszystkim na geografii fizycznej. W spisie treści można znaleźć takie zagadnienia jak:

  • źródła informacji geograficznej
  • system przyrodniczy Ziemi
  • hydrosfera
  • atmosfera
  • pedosfera
  • procesy egzogeniczne
  • budowa wnętrza Ziemi.

Zalety podręcznika

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe posiada szereg zalet. Po pierwsze, pomaga uczniom w zrozumieniu procesów przyczynowo-skutkowych. Po drugie, jest skonstruowany w sposób, który umożliwia ciągłe powtarzanie zdobytych już wiadomości. Dzięki czemu wiedza, którą uczeń przyswoił w danym rozdziale, nie ulatuje zaraz po sprawdzianie. Po trzecie wreszcie, atrakcyjna szata graficzna, liczne fotografie i ciekawostki rozbudzają zainteresowanie przedmiotem i skłaniają uczniów do samodzielnego poszerzania wiadomości.

Biznes pressfoto - pl.freepik.com
, , ,