Historia. Klasa 2. Podręcznik do liceum

Dłuższe nauczanie historii

Zgodnie z nową podstawą programową, która weszła w życie po reformie edukacji i likwidacji gimnazjów, uczniowie będą się teraz uczyć historii o rok dłużej niż wcześniej. Przed zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uczniowie w szkole średniej (liceum i technikum) jedynie w pierwszej klasie kontynuowali naukę wszystkich podstawowych przedmiotów, takich jak historia, biologia, chemia czy fizyka. Od klasy drugiej uczęszczali zaś jedynie na zajęcia z rozszerzanych przez siebie przedmiotów, a z pozostałymi dziedzinami nauki nie mieli już do czynienia do końca liceum. Teraz podejście do nauczania nieco się zmieniło, w związku z czym historia jest wykładana także w klasie drugiej szkoły średniej. W związku z tymi zmianami musiały jednak powstać nowe podręczniki do liceum i technikum, ponieważ dotychczas istniały tylko publikacje przeznaczone dla uczniów na poziomie rozszerzonym. Jedną z książek powstałych po reformie edukacyjnej z 2017 roku jest Historia. Klasa 2. Podręcznik do liceum (https://www.taniaksiazka.pl/historia-lo-2-podr-zp-npp-w-2020-wsip-p-1392955.html). Publikacja została przygotowana przez WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i od początku bytności na rynku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, którzy muszą wybrać podręcznik wiodący do pracy z uczniami.

Najważniejsze wydarzenia minionych epok

Historia. Klasa 2. Podręcznik do liceum w sposób dosyć szczegółowy i zrozumiały przekazuje uczniom najważniejsze informacje na temat historii powszechnej i historii Polski. Chociaż wiadomości zawarte w podręczniku są nieco mniej szczegółowe niż w publikacjach przeznaczonych dla poziomu rozszerzonego, materiał przerabiany na zajęciach z tą książką pozwoli młodzieży na poznanie najistotniejszych wydarzeń z przeszłości, których skutki widoczne są w geopolityce, gospodarce czy kulturze do dzisiaj. Nie od dziś wiadomo bowiem, że historia stanowi klucz do zrozumienia teraźniejszości. Historia. Klasa 2. Podręcznik do liceum posiada bardzo przejrzysty układ treści. Publikacja została podzielona na następujące działy:

  • Początki nowożytnego świata wiek XVI
  • Rzeczpospolita w XVI wieku
  • Od absolutyzmu do rewolucji wiek XVII
    Rzeczpospolita w dobie wielkich wojen XVII wieku
  • Europa i świat w XVIII stuleciu
  • Rzeczpospolita w XVIII wieku
  • Epoka napoleońska.

Kompetencje interdyscyplinarne

Oprócz przekazywania informacji na temat faktów i postaci z przeszłości, Historia. Klasa 2. Podręcznik do liceum spełnia jeszcze jedną ważną funkcję. Pomaga uczniom w kształtowaniu ważnych umiejętności interdyscyplinarnych. Praca z podręcznikiem uczy korzystania z różnorodnych źródeł (tekstów, map, ilustracji), a także formułowania i argumentacji wypowiedzi.

Książka pressfoto - pl.freepik.com
, ,